Uchwałą nr XXXVII/65/09 z dnia 13 lipca 2009r. w sprawie zmiany statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 81, poz. 1433) oraz uchwałą nr XXXVIII/72/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dot. wyposażenia jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza przez przekazanie w trwały zarząd mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Mrocza przekazano świetlice wiejskie w zarząd Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy, wyłączając je z dniem 1 stycznia 2010r. z zarządu sołectw.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy obejmuje w zarządzie świetlice :

Lp. Świetlica wiejska Odpowiedzialny Kontakt
1. ROŚCIMIN Joanna GAPA 695 168 758
2. DRZEWIANOWO Krzysztof BIAŁKOWSKI 605 696 602
3. DRĄŻNO Maria KAJZER (52) 385 69 51
4. KAŹMIERZEWO Irena FRIDHEL 695 694 121
5. BIAŁOWIEŻA Sylwester MADZIŃSKI (52) 385 69 50
6. IZABELA Aldona MICHALSKA 723 651 378
7. JEZIORKI ZABARTOWSKIE Karolina JESZKE (52) 386 88 40
8. SAMSIECZYNEK Alojzy KOWALSKI (52) 385 65 68
9. MATYLDZIN Barbara RATAJCZAK 725 771 367
10. WYRZA Dorota PŁATNIKÓW (52) 385 85 58

 

Świetlice wiejskie jako centra kultury mogą być miejscem organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz miejscem spotkań i zebrań starszych mieszkańców wsi.  To jaka jest ich misja, wizja, cele oraz program.Informujemy, że istnieje możliwość wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy Mrocza. Informację należy wpierw zgłosić do opiekuna świetlicy, celem zarezerwowania terminu, a następnie powiadomić Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji – celem spisania umowy.

* Świetlice wiejskie w Izabeli, Wyrzy i Matyldzinie – sfinansowane ze środków Unii Europejskiej (PROW), stąd też  przez okres (2010-2015) koszt wynajmu wyżej wymienionych świetlic = opłacie za media !

WYNAJEM ŚWIETLIC WIEJSKICH

L.p. Nazwa świetlicy Jedn.miary Cena brutto Media (energia, woda, ścieki, nieczystości) Ogółem
 1. Świetlica Wiejska  Białowieża doba 160,00 50,00 210,00
 2. Świetlica Wiejska  Drążno doba 160,00 50,00 210,00
 3. Świetlica Wiejska  Drzewianowo doba 160,00 50,00 210,00
 4. Świetlica Wiejska  Izabela * doba 160,00 50,00 210,00
 5. Świetlica Wiejska  Jeziorki Zabartowskie doba   70,00 40,00 110,00
 6. Świetlica Wiejska  Kaźmierzewo doba 160,00 50,00 210,00
 7. Świetlica Wiejska  Rościmin doba 160,00 50,00 210,00
 8. Świetlica Wiejska  Samsieczynek doba 160,00 50,00 210,00
 9. Świetlica Wiejska  Wiele doba 160,00 50,00 210,00
10. Świetlica Wiejska  Wyrza * doba 160,00 50,00 210,00
11. Świetlica Wiejska  Matyldzin * doba 160,00 50,00 210,00