Wakacyjne warsztaty z Dawidem

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy

zaprasza dzieci i młodzież

na

WAKACYJNE WARSZTATY REKREACYJNO - TEATRALNE

z DAWIDEM KARTASZEWICZEM


 

Forma: obóz rekreacyjny, warsztaty teatralne w przestrzeni

Miejsce: Rościmin

Liczba dni: 3 (z obozowymi noclegami)

Termin: 25,26,27 lipca

Cena z wyżywieniem: 250 zł od osoby

Obóz artystyczny ma na celu:
 1. Kreatywny wypoczynek.

 2. Rekreację w kontekście artystycznego wyzwalania twórczej energii.

 3. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczestnika.

 4. Przełamywanie nieśmiałości społecznej i scenicznej.

 5. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

 6. Kształcenie swobody i otwartości w kontaktach z innymi.

 7. Emocjonalne zaangażowanie uczestnika w aktywny odbiór rzeczywistości.

 8. Kształtowanie twórczej postawy wobec życia: rozwijanie wyobraźni i ekspresji.

 9. Kształcenie umiejętności pracy w zespole:

  -uczenie nawiązywania dobrego kontaktu z innymi osobami,

  -uczenie zachowań zgodnych z normami społecznymi,

  -umożliwienie doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym,

  -stwarzanie okazji do wspólnego podejmowania i realizowania różnych działań.

 10. Wspomaganie w identyfikowaniu i nazywaniu stanów emocjonalnych:

  - uczenie wyrażania i nazywania stanów emocjonalnych poprzez gesty, mimikę, ruch,

  - nauka wyrażania siebie i intencji poprzez mowę ciała,

  - uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania zachowań.

11. Rekreacja i budowanie grupy teatralnej poprzez integracyjne formy zabawy.

Bloki zadaniowe:
1. Kultura i rekreacja.

2. Teatr ruchu - mowa ciała, gestu, mimiki.
3. Warsztat improwizacji aktorskich.
4. Warsztat emisji aktorskiej - praca głosem.
5. Kreatywność i wyobraźnia.

6. Odbiór różnych tekstów kultury, odkrywanie intertekstualności i twórcze poszukiwanie korelacji między nimi a rzeczywistością.

Informacje i zapisy: Justyna Misterkiewicz - Hamowska (opiekun zespołu teatralnego)

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury Rekreacji

Prosimy o zgłoszenie chęci udziału do 30 maja (wpisowe - 50,00).

Pełna opłata za obóz powinna zostać uiszczona do 20 czerwca.

 

01

 

 

02

 

 

03