ZAPROSZENIE

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przeglądów technicznych budynków i placów zabaw będących w zarządzie i administrowaniu przez MGOKiR, zgodnie z art.62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane tekst jednolity, Dz.U Nr 243 poz. 1623 z 12 listopada 2010 r. – z późniejszymi zmianami, dla:
1. Rocznych przeglądów technicznych budynków.
2. Pięcioletnich przeglądów technicznych budynków.
3. Rocznych przeglądów technicznych placów zabaw.
Po dokonaniu rocznego i pięcioletniego przeglądu obiektu, opracowana dokumentacja winna zawierać:
- protokół przeglądu,
- dokumentację fotograficzną,
- wersję elektroniczną protokołu przeglądu i dokumentacji fotograficznej,
- uprawnienia budowlane wg branż dla osób dokonujących przeglądu
Każde z powyższych opracowań należy złożyć w jednym egzemplarzu trwale zszyte, oddzielnie dla każdego budynku. Fakturę za wykonane przeglądy wystawić należy w 2 kopiach, a każdy przegląd ma stanowić oddzielna pozycję na fakturze.
Oferta winna zawierać:
- szczegółową wycenę przeglądów
- kserokopie uprawnień budowlanych
- aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla osób dokonujących przeglądu
W związku z brakiem obligatoryjnego wzoru druków przeglądu, do oferty należy dołączyć wzór protokołu technicznego przeglądu budynku rocznego i pięcioletniego.
Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy ul. Sportowa 1, 89-115 Mrocza z dopiskiem „Oferta na wykonanie przeglądów technicznych budynków i placów zabaw będących w zarządzie i administrowaniu przez MGOKiR” lub przesłać tradycyjną pocztą do dnia 10.05.2016 r.

 

 

Załącznik nr 1

Wykaz obiektów objętych Przeglądem Technicznym Rocznym

LP. NAZWA OBIEKTU ADRES
1. Świetlica wiejska w Izabeli Izabela 5
2. Świetlica wiejska w Jeziorkach Zabartowskich Jeziorki Zabartowskie 7/1
3. Świetlica wiejska w Rościminie Rościmin 48
4. Wiejski Dom Kultury Witosław 33
5. Świetlica wiejska w Kaźmierzewie Kaźmierzewo 41
6. Świetlica wiejska w Białowieży Białowieża 28
7. Świetlica wiejska w Drzewianowie Drzewianowo 18
8. Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Mrocza, Sportowa 1
9. Ośrodek Hotelowo Rekreacyjny Mrocza, Sportowa 1
10. Stadion Miejski Mrocza, Sportowa 1
11. Świetlica wiejska w Drążnie Drążno 23
12. Świetlica wiejska w Samsieczynku Samsieczynek 45 A
13. Świetlica wiejska w Matyldzinie Matyldzin 41
14. Świetlica wiejska w Wyrzy Wyrza 42
15.

Świetlica wiejska wraz z

zapleczem ornitologicznym  i garażem

Wiele 4
16. Centrum turystyki Rowerowej w Krukówku Krukówko 39
17. Plac zabaw w Izabeli Izabela
18. Plac zabaw w Rajgrodzie Rajgród
19. Plac zabaw w Rościminie I Rościmin I
20. Plac zabaw w Wielu Wiele
21. Plac zabaw w Białowieży Białowieża
22. Plac zabaw w Mroczy Mrocza, Park Jagiełły
23. Plac zabaw w Konstantowie Konstantowo
24. Plac zabaw w Ostrowie I Ostrowo I
25. Plac zabaw w Ostrowie II Ostrowo II
26. Plac zabaw w Drzewianowie Drzewianowo
27. Plac zabaw w Krukówku Krukówko
28. Plac zabaw w Drążonku Drążonek
29. Plac zabaw w Drążnie Drążno
30. Plac zabaw w Samsieczynku Samsieczynek
31. Plac zabaw w Kosowie Kosowo
32. Plac zabaw w Modrakowie Modrakowo
33. Plac zabaw w Matyldzinie Matyldzin
34. Plac zabaw w Wyrzy Wyrza
35. Plac zabaw w Rościminie II Rościmin II

Wykaz obiektów objętych Przeglądem Technicznym Pięcioletnim

LP. NAZWA OBIEKTU ADRES
1. Gminny Ośrodek Kultury Mrocza, ul. Śluzowa 6