Kuźnia Mistrzów Polski

Miejsko - Gminny Ośrodek  Kultury i Rekreacji  w Mroczy został nominowany do  tytułu "Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej". Nominacja została uroczyście wręczona  15 czerwca 2015 roku  na Zamku Królewskim w Warszawie. Gala finałowa odbędzie się  21 września  w Chorzowie  w Centrum  Kultury na którą  nasz ośrodek kultury został zaproszony. Nominowani do w/w tytułu zostali również:
- Kino Polska - Telewizyjny Kanał Tematyczny,
- Szkoła Podstawowa nr 29 im Jana Kochanowskiego w Łodzi, 
VIII Liceum Ogólnokształcące  i 158 Gimnazjum im Króla Władysława w Warszawie,
Zespół Szkół w Lesku.

Pragnę również nadmienić, iż  nad w/w  programem  patronat honorowy objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Dla naszego powiatu i województwa jest to ogromne wyróżnienie z uwagi na to iż jako jedyna instytucja kultury będzie reprezentowała nasz region.  
Za w/w nominację  pragnę podziękować instruktorom, młodzieży i cieciom z Gimnazjum i ze  Szkoły Podstawowej  w Mroczy, nauczycielom, członkom zespołu "Mroczanki", Big Bandu, pracownikom naszego ośrodka kultury i samorządowi w Mroczy.

 

GŁOSŁUJ DO 18  WRZEŚNIA NA STRONIE www.mistrzmowy.pl  , zaznaczając  Miejsko - Gminny  Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy

 

01

 

 

01

 

 

01