Doroczne spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza Leszek Klesiński oraz Dyrektor biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” Dorota Stanek i Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy Marian Wiśniewski, serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Mrocza (w tym przedstawicieli  organizacji i instytucji mających siedzibę na obszarze gminy Mrocza, sołtysów, radnych, przedsiębiorców, lokalnych liderów, seniorów i innych) na doroczne spotkanie informacyjno – konsultacyjne.

Spotkanie dotyczyć będzie prezentacji szczegółów wdrażania wielofunduszowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 (LSR), której głównym celem jest: „Budowanie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki, pobudzania oddolnych inicjatyw i tworzenia miejsc pracy”.

W programie spotkania:

Część I – Informacyjna:

  1. Przedstawienie głównych założeń LSR (cele, przedsięwzięcia oraz możliwości wsparcia finansowego lokalnych inicjatyw realizowanych przez różne grupy: organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, sektor publiczny oraz mieszkańców) oraz stanu realizacji LSR.
  2. Planowane w 2019 r. przez LGD nabory wniosków o dofinansowanie.
  3. Działania wspierające LGD – pomoc dla Wnioskodawców oraz działania w ramach aktywizacji i animacji i ich harmonogram.

Część II – Konsultacyjna:

Dyskusja na temat działań prowadzonych przez LGD, w tym realizacji planu komunikacji – uwagi i propozycje mieszkańców.

 

W trakcie spotkania poczęstunek produktem lokalnym

 

Data: 28 luty 2019 r (czwartek), godzina 16.00

Miejsce: sala Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy, ul. Sportowa 1

 

Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa pod numerami telefonów: LGD 52 524 64 34 lub 607 822 019,  MGOKiR Mrocza: 52 52 11 478 (Michał Raczyński)