Zapraszamy do składania ofert

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy zaprasza do złożenia oferty na „usługę utrzymania terenów zielonych i sprzątania budynków zarządzanych przez MGOKiR” szczegóły ujęte zostały w zapytaniu ofertowym. Szczegóły w PLIKU.