Turniej Słowa 2017


Turniej skierowany jest do uczniów szkół z Gminy Mrocza. w czasie obrad jury grupa teatralna "BAJZEL" z MGOKiR zaprezentuje spektakl teatralny "Romeo musi walczyć" na podstawie sztuki Williama Szekspira Romeo i Julia".
Powołane przez organizatora jury wytypuje reprezentantów szkół do finału wojewódzkiego, który odbędzie się 19, 20, 21 w Salonie Hoffman w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy, plac Kościeleckich 6 .