Zaproszenie do złożenia ofert.

 

OGŁOSZENIE

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy zaprasza do złożenia oferty na „usługę utrzymania terenów zielonych i sprzątania budynków zarządzanych przez MGOKiR”. Szczegóły ujęte zostały w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe:

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

-  usługa utrzymania terenów zielonych zarządzanych przez MGOKiR w Mroczy: stadion miejski w Mroczy z wyłączeniem 3 płyt boisk, park przy Hali Widowiskowo – Sportowej w Mroczy, teren wokół Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu,

- usługa sprzątania obiektów: Hala Widowiskowo – Sportowa w Mroczy, Gminny Ośrodek Kultury w Mroczy, Wiejski Dom Kultury w Witosławiu.

Część I – Usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych na Stadionie Miejskim w Mroczy

 1. Prace w okresie wiosennym (orientacyjnie: marzec, kwiecień, maj):
 • zamiatanie oraz usuwanie chwastów z kostki brukowej,
 • koszenie terenów zielonych z wyłączeniem płyt boisk (tereny zielone kosimy wg potrzeb nie rzadziej niż co 2 tygodnie),
 • nawożenie,
 • formowanie i cięcie drzew i krzewów,
 • strzyżenie żywopłotów liściastych,
 • zabezpieczanie młodych drzewek przed wiatrem,
 • grabienie starych liści i suchej trawy,
 • wysianie na tereny zielone z wyłączeniem płyt boisk nawozu mineralnego (gdy obeschnie po wiosennych roztopach),
 • wyrównanie kretowisk, wypełnianie zagłębień,
 • dosiewanie trawy w miejscach, w których murawa jest uszkodzona przez ptaki, choroby lub zużycie,
 • ręczne usuwanie pojedynczych chwastów z terenów zielonych, 
 • usuwanie pędów uszkodzonych przez mrozy i choroby,
 • usuwanie (po przekwitnięciu roślin) zaschniętych kwiatów,
 • przywiązywanie do palików roślin rabatowych o wysokich i wiotkich pędach.

 1. Prace w okresie letnim (orientacyjnie: czerwiec, lipiec, sierpień):
 • zamiatanie oraz usuwanie chwastów z kostki brukowej,
 • koszenie terenów zielonych z wyłączeniem płyt boisk (tereny zielone kosimy wg potrzeb nie rzadziej niż co 3 tygodnie),
 • usuwanie trawy i chwastów rosnących pod drzewami i krzewami,
 • usuwanie pojedynczych chwastów z trawników,
 • usuwanie przekwitłych kwiatów.
 1. Prace w okresie jesiennym (orientacyjnie: wrzesień, październik, listopad):
 • zamiatanie oraz usuwanie chwastów z kostki brukowej,
 • koszenie terenów zielonych z wyłączeniem płyt boisk (tereny zielone kosimy wg potrzeb nie rzadziej niż co 2 tygodnie),
 • nawożenie,
 • sprawdzanie podpór i wiązań młodych drzewek i krzewów,
 • kontynuacja zwalczania chwastów i mchu na trawniku,
 • regularne grabienie trawnika, usuwanie suchej trawy, opadłych liści i filcu,
 • późną jesienią kontynuacja koszenia, ustawienie ostrzy nieco wyżej niż zwykle,
 • usuwanie pozostałości letnich roślin rabatowych,
 • usuwanie przekwitłych kwiatów,
 • wycinanie krzyżujących się lub źle rosnących gałęzi i pędów,
 • zabezpieczanie krzewów i drzew  przed mrozami materiałem izolacyjnym (suchymi liśćmi, słomą lub agrowłókniną zimową).
 1. Prace w okresie zimowym (orientacyjnie: grudzień, styczeń, luty):
 • zamiatanie kostki brukowej,
 • posypywanie kostki brukowej piaskiem.

Część II - Usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych w parku przy Hali Widowiskowo – Sportowej w Mroczy

 1. Prace w okresie wiosennym (orientacyjnie: marzec, kwiecień, maj):
 • zamiatanie oraz usuwanie chwastów z kostki brukowej,
 • koszenie terenów zielonych (tereny zielone kosimy wg potrzeb nie rzadziej niż co 2 tygodnie),
 • formowanie i cięcie drzew i krzewów,
 • strzyżenie żywopłotów liściastych,
 • zabezpieczanie młodych drzewek przed wiatrem,
 • grabienie starych liści i suchej trawy,
 • wyrównanie kretowisk, wypełnianie zagłębień,
 • dosiewanie trawy w miejscach, w których murawa jest uszkodzona przez ptaki, choroby lub zużycie,
 • ręczne usuwanie pojedynczych chwastów z terenów zielonych, 
 • usuwanie pędów uszkodzonych przez mrozy i choroby,
 • usuwanie (po przekwitnięciu roślin) zaschniętych kwiatów,
 • przywiązywanie do palików roślin rabatowych o wysokich i wiotkich pędach.
 1. Prace w okresie letnim (orientacyjnie: czerwiec, lipiec, sierpień):
 • zamiatanie oraz usuwanie chwastów z kostki brukowej,
 • koszenie terenów zielonych (tereny zielone kosimy wg potrzeb nie rzadziej niż co 2 tygodnie),
 • usuwanie trawy i chwastów rosnących pod drzewami i krzewami,
 • usuwanie pojedynczych chwastów z trawników,
 • usuwanie przekwitłych kwiatów.
 1. Prace w okresie jesiennym (orientacyjnie: wrzesień, październik, listopad):
 • zamiatanie oraz usuwanie chwastów z kostki brukowej,
 • koszenie terenów zielonych (tereny zielone kosimy wg potrzeb nie rzadziej niż co 2 tygodnie),
 • sprawdzanie podpór i wiązań młodych drzewek i krzewów,
 • kontynuacja zwalczania chwastów i mchu na trawniku,
 • regularne grabienie trawnika, usuwanie suchej trawy, opadłych liści i filcu,
 • późną jesienią kontynuacja koszenia, ustawienie ostrzy nieco wyżej niż zwykle,
 • usuwanie pozostałości letnich roślin rabatowych,
 • usuwanie przekwitłych kwiatów,
 • wycinanie krzyżujących się lub źle rosnących gałęzi i pędów,
 • zabezpieczanie krzewów i drzew  przed mrozami materiałem izolacyjnym (suchymi liśćmi, słomą lub agrowłókniną zimową).
 1. Prace w okresie zimowym (orientacyjnie: grudzień, styczeń, luty):
 • zamiatanie kostki brukowej,
 • posypywanie kostki brukowej piaskiem.

Część III - Usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych wokół Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu.

 1. Prace w okresie wiosennym (orientacyjnie: marzec, kwiecień, maj):
 • zamiatanie oraz usuwanie chwastów z kostki brukowej,
 • koszenie terenów zielonych (tereny zielone kosimy wg potrzeb nie rzadziej niż co 2 tygodnie),
 • formowanie i cięcie drzew i krzewów,
 • strzyżenie żywopłotów liściastych,
 • zabezpieczanie młodych drzewek przed wiatrem,
 • grabienie starych liści i suchej trawy,
 • wyrównanie kretowisk, wypełnianie zagłębień,
 • dosiewanie trawy w miejscach, w których murawa jest uszkodzona przez ptaki, choroby lub zużycie,
 • ręczne usuwanie pojedynczych chwastów z terenów zielonych, 
 • usuwanie pędów uszkodzonych przez mrozy i choroby,
 • usuwanie (po przekwitnięciu roślin) zaschniętych kwiatów,
 • przywiązywanie do palików roślin rabatowych o wysokich i wiotkich pędach.
 1. Prace w okresie letnim (orientacyjnie: czerwiec, lipiec, sierpień):
 • zamiatanie oraz usuwanie chwastów z kostki brukowej,
 • koszenie terenów zielonych (tereny zielone kosimy wg potrzeb nie rzadziej niż co 2 tygodnie),
 • usuwanie trawy i chwastów rosnących pod drzewami i krzewami,
 • usuwanie pojedynczych chwastów z trawników,
 • usuwanie przekwitłych kwiatów,
 1. Prace w okresie jesiennym (orientacyjnie: wrzesień, październik, listopad):
 • zamiatanie oraz usuwanie chwastów z kostki brukowej ,
 • koszenie terenów zielonych (tereny zielone kosimy wg potrzeb nie rzadziej niż co 2 tygodnie),
 • sprawdzanie podpór i wiązań młodych drzewek i krzewów,
 • kontynuacja zwalczania chwastów i mchu na trawniku,
 • regularne grabienie trawnika, usuwanie suchej trawy, opadłych liści i filcu,
 • późną jesienią kontynuacja koszenia, ustawienie ostrzy nieco wyżej niż zwykle,
 • usuwanie pozostałości letnich roślin rabatowych,
 • usuwanie przekwitłych kwiatów,
 • wycinanie krzyżujących się lub źle rosnących gałęzi i pędów,
 • zabezpieczanie krzewów i drzew  przed mrozami materiałem izolacyjnym (suchymi liśćmi, słomą lub agrowłókniną zimową).
 1. Prace w okresie zimowym (orientacyjnie: grudzień, styczeń, luty):
 • zamiatanie kostki brukowej,
 • posypywanie kostki brukowej piaskiem.

Część IV - Usługi związane z codziennym sprzątaniem Hali Widowiskowo – Sportowej w Mroczy:

 • zamiatanie lub odkurzenie i umycie podłogi,
 • ścieranie kurzu lub wytarcie na wilgotno mebli oraz otwartych półek, 
 • usuwanie zabrudzeń ze ścian, drzwi, ościeżnic drzwiowych, klamek, zegarów ściennych itp.,
 • usunięcie zabrudzeń z włączników światła oraz kontaktów, 
 • ścieranie kurzu z parapetów,  
 • mycie kaloryferów i bieżące usuwanie z nich osadzającego się kurzu, 
 • utrzymanie w czystości kratek wentylacyjnych, 
 • 2 razy do roku mycie okien,
 • w razie potrzeby wydawanie kluczy od pomieszczeń i dyżury w soboty i niedziele podczas imprez.

Część V - Usługi związane z codziennym sprzątaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Mroczy:

 • zamiatanie lub odkurzenie i umycie podłogi,
 • ścieranie kurzu lub wytarcie na wilgotno mebli oraz otwartych półek, 
 • usuwanie zabrudzeń ze ścian, drzwi, ościeżnic drzwiowych, klamek, zegarów ściennych itp.,
 • usunięcie zabrudzeń z włączników światła oraz kontaktów, 
 • ścieranie kurzu z parapetów,  
 • mycie kaloryferów i bieżące usuwanie z nich osadzającego się kurzu, 
 • utrzymanie w czystości kratek wentylacyjnych, 
 • 2 razy do roku mycie okien.

Dodatkowo otwieranie i zamykanie obiektów podczas wynajmów.

Część VI - Usługi związane ze sprzątaniem raz w tygodniu Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu:

 • zamiatanie lub odkurzenie i umycie podłogi,
 • ścieranie kurzu lub wytarcie na wilgotno mebli oraz otwartych półek, 
 • usuwanie zabrudzeń ze ścian, drzwi, ościeżnic drzwiowych, klamek, zegarów ściennych itp.,
 • usunięcie zabrudzeń z włączników światła oraz kontaktów, 
 • ścieranie kurzu z parapetów,  
 • mycie kaloryferów i bieżące usuwanie z nich osadzającego się kurzu, 
 • utrzymanie w czystości kratek wentylacyjnych, 
 • 2 razy do roku mycie okien.

Oferent zapewnia sprzęt potrzebny do prac ogrodniczych na terenach zielonych.

Zamawiający zapewnia sprzęt do sprzątania w budynkach oraz środki czystości.

Umowa zostanie zawarta od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Warunki i kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował najniższą ceną 100% przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków opisanych w zapytaniu ofertowym.

Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy ul. Sportowa 1 w godzinach 8:00 – 15:00 lub pod numerem telefonu 793394956.

Termin składania ofert ustala się do dnia 29 grudnia 2016 roku.

Otwarcie ofert nastąpi 30 grudnia 2016 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

Mrocza, dnia 23.12.2016 r.